Δελτίο τιμών χρυσού 7/10/2019

Δελτία τιμών χρυσού, χρυσής λίρας, χρυσών νομισμάτων