Δελτίο τιμών χρυσού -παλλαδίου- λίρας & ασημιού 18/06/2020/