Δελτίο τιμών χρυσού -παλλαδίου-πλατίνας-χρυσής- λίρας & ασημιού 02/05/2020/