Δελτίο τιμών χρυσού -παλλαδίου- λίρας & ασημιού 24/04/2020/