Δελτίο τιμών χρυσού -παλλαδίου- λίρας & ασημιού 08/04/2020/