Δελτίο τιμών χρυσού -παλλαδίου- λίρας & ασημιού 13/03/2020/