Δελτίο τιμών χρυσού -παλλαδίου- λίρας & ασημιού 09/03/2020/