Δελτίο τιμών χρυσού -παλλαδίου- λίρας & ασημιού 14/02/2020/