Δελτίο τιμών χρυσού -παλλαδίου- λίρας & ασημιού 29/01/2020/