Δελτίο τιμών χρυσού -παλλαδίου- λίρας & ασημιού 18/10/19/