Δελτίο τιμών χρυσού – παλλαδίου-λίρας & ασημιού 30/10/19/