δελτίο τιμών χρυσού – παλλαδίου-λίρας & ασημιού 29/10/19/