Η ιρακινή κρίση στη τιμη του χρυσου

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΧΡΥΣΟΥ

Η ιρακινή κρίση στην τιμή του χρυσού

Γιά τους αναλυτές, η ιρακινή κρίση έχει βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις, ωστόσο η μακροπρόθεσμη αύξηση των γεωπολιτικών κινδύνων, όπως η ρωσική προσάρτηση της Κριμαίας και η πιθανή διάλυση της Λιβύης, μεταβάλλει το ρίσκο, αυξάνοντας τις προκλήσεις τόσο για την παγκόσμια σταθερότητα όσο και για τη διατήρηση των συνόρων στη Συρία και στο Ιράκ, όπως αυτά έχουν δημιουργηθεί εδώ και έναν αιωνα

λένε ,οτι βρισκόμαστε στη διαδικασία επανασχεδιασμού του χάρτη της Μέσης Ανατολής, έναν αιώνα μετά, με τη δημιουργία νέων κρατών, και δημιουργίας νέων οικονομικών δεδομένων στην περιοχή. για αυτούς όλους τούς παραπάνω λόγους, έχει έπηρεαστή καί η τιμή του χρυσού τό τελευταίο χρονικό διάστημα, μέ συνεχή, δυναμική αύξησης τής τιμής.

Share this post